Poziv vladi: poskrbite že za najšibkejše starejše!

dso hrastnik

V mojem skoraj domačem Hrastniku v domu starejših vre od okužb. V preteklih dveh letih smo iskali in našli rešitve za krizo v domovih za starejše, pri vladi smo vedno naleteli na gluha ušesa. Zdaj, ko je kriza še globlja, se sprašujem, zakaj ne prisluhnejo?

 

Politika je z domovi za starejše v zadnjih 15 letih igrala škodljivo igro. Samo 12.000 čakajočih na posteljo, prepuščanje rešitev trgu in niti enega novega javnega doma so dovolj povedna dejstva, ki delovanje domov postavijo pod vprašaj že v normalnih okoliščinah. V času epidemije so se zobje propadlega sistema pokazali v vsej svoji ostrini.

 

Iz domov so vlado pozivali k preprosti rešitvi: vse, kar je treba storiti, je okužene starejše preseliti na drugo lokacijo. Na ta način bo kar najbolje poskrbljeno za njih, tako ne bodo prenašali okužbe na druge v domu in  dom bo lahko drugim, neokuženim, ponujal normalno socialno-varstveno oskrbo.

 

Domovi za starejše so bili že v prvem valu epidemije novega koronavirusa v vrhu vseh rdečih statistik: po številu okuženih, po pomanjkanju opreme in kadra ter po umrljivosti med stanovalci. Že takrat so združenja zaposlenih in strokovnjakov iz domov vlado pozivali k preprosti rešitvi: vse, kar je treba storiti, je okužene starejše preseliti na drugo lokacijo. Na ta način bo kar najbolje poskrbljeno za njih, na ta način ne bodo prenašali okužbe na druge v domu in na ta način bo dom lahko drugim, neokuženim, ponujal normalno socialno-varstveno oskrbo (ki si jo zaslužijo in zanjo plačujejo!). Vsi, ki na tem področju kaj veljajo ter v njega vlagajo znanje in delo (na čelu s Skupnostjo socialno-varstvenih zavodov, Amnesty Slovenija in društvom Spominčica) so  v tem klicu vladi enotni. V zadnjih dveh mesecih sem k tej rešitvi vlado pozval tudi sam in kar trikrat: s poslanskim vprašanjem na redni seji DZ, s sklicem nujne seje pristojnih odborov v DZ ter s pisno pobudo vladi (besedilo spodaj).

 

Bojim se, da bodo [zaposleni] pregoreli. V primeru bolniškega staleža ne vem, kako bi organizirali delo. Potrebovali bi 10 zdravstvenih delavcev, da bi vsaj malo ublažili posledice okužbe.

 

Vlada pa nič. Okužene starejše ohranja v domovih in vztraja pri vzpostavitvi rdečih in sivih con, čeprav domovi niso za to niti infrastrukturno niti prostorsko niti z opremo, še najmanj pa z ljudmi zadostno opremljeni. Na primer, v hrastniškem domu so rdečo cono vzpostavili v kleti, tam doslej namestili deset okuženih, za njih skrbita dva človeka (!) na izmeno. Mimogrede, hrastniški dom je postavljen v bivši dijaški dom, že v normalnih okoliščinah poka po šivih, čaka na selitev, čaka na nove zaposlitve in se bori za preživetje. V epidemiji se je tako brezbrižnost države še bolj jasno pokazala. Župan Občine Hrastnik Marko Funkl za MMC poroča: “Pričakoval sem, da ima država odločnejše kanale za ukrepanje v primeru okužb v domovih starejših. A ni tako. Čeprav smo že imeli okužbe v štirih domovih, država vsakič išče nove rešitve.” Direktor hrastniškega doma Drago Kopušar pa: “Bojim se, da bodo [zaposleni] pregoreli. V primeru bolniškega staleža ne vem, kako bi organizirali delo. Potrebovali bi 10 zdravstvenih delavcev, da bi vsaj malo ublažili posledice okužbe.

V Domu starejših Hrastnik in Skupnosti socialno-varstvenih zavodov zdaj vse bolj naglas opozarjajo, da metoda z vzpostavitvijo rdečih in sivih con ne deluje: zanje domovi niso opremljeni, nimajo ljudi in zato na drugih frontah ne morejo nuditi zadostne socialno-varstvene storitve.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v pogovoru za RTV SLO sam poročal, da so prvi val epidemije bolje preživeli domovi, ki so okužene starostnike izolirali na ločeno lokacijo, a vlada vztraja pri svojem. Zakaj je temu tako, mi ni jasno? Jasno je le, da njihova rešitev ni rešitev, je zgolj poglobitev problema in namesto, da bi širjenje okužb omejila, mu na široko odpira vrata. Trenutna vlada vsakič znova potrdi, da za reševanje koronakrize nima nikakršnega načrta, niti ene rešitve, nobene strategije. Ima pa nov logo. In tri milijarde iz državnega proračuna.

 

_ _ _

OSTANITE NA TEKOČEM:
Občina Hrastnik na svoji Facebook strani redno poroča o številu okuženih v občini in domu starejših.

_ _ _

 

BESEDILO PISNE POBUDE VLADI:

Predsednik DZ RS
Igor Zorčič

Datum: 20. julij 2020

Zadeva: Pisna poslanska pobuda

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno poslansko pobudo v zvezi nujnostjo takojšnjega posredovanja v preprečevanju širjenja okužb v domovih starejših občanov z vzpostavitvijo izoliranih lokacij za okužene izven doma, ki jo naslavljam na Vlado Republike Slovenije.

S spoštovanjem,

Primož Siter,
poslanec

Priloga:
– Vsebina pisne poslanske pobude
VSEBINA PISNE POSLANSKE POBUDE

Pred vrati je drugi val epidemije z novim koronavirusom in glede na poročanja in opozorila strokovnih združenj, lokalnih skupnosti in medijev se upravičeno pojavlja strah, da bi bili epicentri okužb – in posledično od epidemije najbolj prizadeti – vnovič domovi za starejše.

Drugi val okužb je prehitel napovedi epidemiologov in se je v nekaterih domovih po Sloveniji že pojavil. Do danes je najhuje prizadel domove Pristan v Vipavi, enoto Doma na Krasu in Dom starejših Hrastnik, v katerih so bili na test pozitivni tako stanovalci kot uslužbenci domov. Okužbe lahko pričakujemo tudi v drugih domovih starejših občanov po državi.

Od prvega vala epidemije sta minila že dva meseca, pristojni ministrstvi pa domov v tem času nista opremili z veščinami, tehnično in zaščitno opremo ter kadrom za normalno soočanje z virusom v drugem valu epidemije ali vzpostavili izolirane lokacije za obravnavo okuženih. Našteti domovi se tako soočajo z enakimi izzivi kot domovi, ki so bili na udaru v prvem valu.

Socialno-varstveni zavodi, ki nudijo oskrbo nekaj več kot 20.000 starostnikom po državi so v prvem valu okužb s covid-19 utrpeli največ škode. Razlog je nezadostna pripravljenost pristojnih resornih služb na spremenjene okoliščine (neizdelana strategije, nezagotovljene strokovne kadrovske pomoči in nezadostna količina zaščitne opreme) in slab izhodiščni položaj celotnega področja. Po podatkih strokovnih združenj s področja socialnega varstva in Skupnosti socialnih zavodov v domovih po državi že v ne-epidemijskem času primanjkuje tudi do polovice negovalnega in oskrbovalnega osebja, na prosto mesto v njih pa trenutno čaka 12.611 prosilk in prosilcev (na dan 16.7.2020). Mreža javnih domov za starejše je prešibka, domovi so kadrovsko in finančno podhranjeni, premalo jih je, zadostnega števila investicij v njihovo gradnjo pa tudi manjka. Prvi val epidemije je pokazal dejansko stanje pripravljenosti: izčrpan strokovni kader, neučinkovita metoda preprečevanja širjenja okužb znotraj domov brez izolacije okuženih, odrejanje zdravstvene obravnave in paliativne oskrbe brez soglasja pacientov ter posledično najvišja stopnja umrljivosti med starostniki v domovih v Evropi.

Predstavniki domov, Skupnost socialnih zavodov in drugi so v času vrhunca epidemije vztrajno zatrjevali, da je v domovih za starejše najbolj pomembna takojšnja zagotovitev dodatnega usposobljenega kadra za področje nege in oskrbe, zagotovitev zadostne količine zaščitne opreme in – najbolj izpostavljeno – poskrbeti, da je okuženim in obolelim z virusom covid-19 zagotovljena izolacija in oskrba na ločeni lokaciji.
O nujnosti vzpostavitve ločenih lokacij za obravnavo okuženih opozarja Skupnost socialno varstvenih zavodov že od začetka epidemije, poslanska skupina Levica je njihova opozorila prenašala Odboroma za zdravje ter delo, družino, socialne zadeve in invalide, nazadnje v torek, 14.julija 2020.
Navkljub jasnim pozivom k izolaciji na ločenih lokacijah, sta pristojni ministrstvi predstavili alternativni model vzpostavljanja rdečih in sivih con znotraj domov.
15.julija so se predhodnim pozivom predstavnikov domov in Skupnosti socialnih zavodov pridružile tudi druge organizacije, skupnosti socialnih in varstveno-delovnih centrov, slovenski Amnesty International in Društvo Spominčica z zahtevo, da se do 1. avgusta 2020 zagotovijo zunanje enote za okužene stanovalce, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja. Ocenjujejo, da je aktualen akcijski načrt z vzpostavljanjem sivih in rdečih con znotraj domov za starejše nezadosten, neučinkovit in v nasprotju s trenutno veljavno zakonodajo. V praksi se ni izkazal za učinkovitega.

Predlagana strokovna rešitev je torej v vzpostavitvi izolacije na ločeni lokaciji, v pooblaščenih zdravstvenih zavodih ali v drugih nujnih kapacitetah, ki po arhitekturni zasnovi, opremljenosti in kadru ustrezajo standardom za pooblaščene zdravstvene zavode, da se lahko spopadejo z nalezljivimi boleznimi. Tak pristop je pomemben predvsem za to, da se okuženim omogoči kakovostna zdravniška oskrba, da se prepreči širjenje okužbe na druge stanovalce in zaposlene v domovih (saj zadrževanje obolelih s covidom-19 v socialnovarstvenih zavodih in centrih lahko ogroža zdravje in krši pravice zdravih stanovalcev) ter da se domu omogoči normalno izvajanje socialno-varstvene dejavnosti.

Trenutno prizadeti domovi na tej točki potrebujejo odločno ukrepanje in strategijo izolacije okuženih na ločeni lokaciji, kadrovsko okrepitev ter dodatno zaščitno opremo, domovi, ki se bodo z okužbo srečali v prihodnje, pa izdelano strategijo preprečevanja širjenja okužbe in priložnost za normalno izvajanje socialno-varstvenega programa v zavodih.

Vladi Republike Slovenije zato podajam pobudo, da:

– Prizadetim ustanovam zagotovi vso potrebno pomoč, sredstva in usmeritve za učinkovito premagovanje aktualnega vala epidemije
– Z namenom čimbolj učinkovitega opravljanja osnovne socialno-varstvene dejavnosti prizadetih domov zagotovi dodaten strokovni kader s področja zdravstvene ter oskrbovalne nege.
– Z namenom preprečevanja širjenja okužbe in normalnega opravljanja osnovne socialno-varstvene dejavnosti doma zagotovi obravnavo okuženih in obolelih stanovalk in stanovalcev na ločeni lokaciji, izven prizadetih domov. Lokacije naj zagotavljajo ustrezne pogoje za izolacijo, zdravstveno in socialno oskrbo ter udobje izoliranih oseb.
– Zagotovi zadostno količino zaščitne opreme za stanovalce in uslužbence prizadetih domov tudi v času brez uradne razglasitve epidemije.
– Poskrbi za sistemsko ureditev, ki bo z namenom preprečevanja širjenja okužbe, zagotavljanja kakovostne medicinske oskrbe in normalnega opravljanja osnovne socialno-varstvene dejavnosti domov starejših, zagotovi obravnavo okuženih in obolelih stanovalk in stanovalcev na ločenih lokaciji, izven domov samih. Lokacije naj zagotavljajo ustrezne pogoje za izolacijo, zdravstveno in socialno oskrbo ter udobje izoliranih oseb.

2 komentarja

  • Spoštovani gospod Primož,
    čudim se vaši naivnosti, ko kolege poslance pozivate k razumu. Če mislite resno potem, ne vem sicer kako se to naredi, sprožite referendumsko pobudo. Recimo sredstva za nakup železa za SV se preusmerijo v izgradnjo domov oz hiš za ostarele. Vsak petek imate možnost zbiranja podpisov, množica bi, vsaj po mojem mnenju, pobudo podpisala. Za seboj bi imeli še “armado” starostnikov in “armado” prihajajočih starostnikov, ki, sem 1000%, bi z veseljem podpisali in kasneje na referendumu tudi zadevo podprli.
    Imate vi in vaša poslanska skupina toliko poguma?

Dodaj odgovor