Cigler Kralj in Počivavšek in upokojenci, ki morajo delati, da preživijo

cigler kralj

Revščina med upokojenci ni nič novega. Da preživijo in vsaj približno normalno zgrizejo mesec, se mnogi namenijo v osebno dopolnilno dejavnost, ki jim omogoča, da zaslužijo nekaj malega za zraven.

Tako lahko izdelujejo in prodajajo kakšne izdelke, se grejo mini obrt ali pa kot osebni pomočniki stojijo ob drugih, ki si njihovo delo lahko privoščijo. Ob vsem te, ker opravljajo pridobitbo dejavnost, plačujejpo vrednotnice za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje.
Še enkrat poudarim, mnogi med temi upokojenci (večina, si upam trditi), dopolnilno dejavnost opravljajo, saj njihova pokojnina ne pokrije meseca.

Vladni protikoronski ukrepi so jih obšli. Socialnega ministra Ciglerja Kralja in gospodarskega ministra Počivavška sem danes opomnil, naj na to najbolj ranljivo in izkoriščano skupino ljudi nikar ne pozabita! Pismo, 40 let so delali, šli v penzijo, pa morajo spet delati, da preživijo! Zdaj, ko ni sejmov in turistov, vlečejo najkrajšo in se sprašujejo, kaj bo, če epidemija udari še jeseni in izbriše decembrske načrte (ki bi pokrili kakšno zimsko ogrevalno položnico in darila za vnuke)?

Predlagal sem konkretno: naj bodo izvajalci dopolnilne dejavnosti upravičeni do posebnega dodatka ob stoodstotni izgubi prihodka in naj jih vlada, kot je to storila z espeji, opraviči plačila vrednotnic za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje: “Če je denar za reševanje bank, za protiprotestno opremljanje vojske in za prelete letal, mora biti tudi za upokojence!”

“Bili smo uspešni, pokrili smo vse, vsi ti ljudje so dobili z drugih naslovov, kar so potrebovali…” sta odgovorjala. In, aha, ne pozabimo turističnih bonov!


Celoten prepis poslanskega vprašanja: 

PRIMOŽ SITER (PS Levica): Ja, hvala lepa, spoštovani podpredsednik, za besedo. Ministra pozdravljena.
Moje vprašanja se nanaša na osebno dopolnilno delo. To je, če povlečem najprej definicijo – tista vrsta dejavnosti, ki, kot so, občasna pomoč, občasno delo, izdelava domačih izdelkov, nabiranje gozdnih sadežev, recimo, in drugo, v to skupino pašejo branjevke in drugi, da rečem, v navednicah, »mali obrtniki«, ki izdelujejo spominke, izdelke in tako naprej in ki se delno preživljajo s svojim delom oziroma, dodajajo ta prihodek, ki ga imajo iz te minimalne dejavnosti, v svoj, da rečem, mesečni prihodek.
Zdaj, v času epidemije, so odpadli vsi sejmi, v trgovinah se te stvari ne prodajajo, zato je ta skupina prekarnih zaposlenih, da rečem, utrpela škodo, ustavilo se je tako rekoč, 100 % njihove dejavnosti. Ampak vseeno, pa morajo plačevat vrednotnico za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Zdaj, kar je tukaj ključnega pomena, informacija, ki je najbolj pomembna je, da se tega instituta v veliki meri poslužujejo v glavnem osebe ki, kot rečeno, z naslova drugih prejemkov nimajo dovolj ali pa nimajo zagotovljenega preživetja, socialne varnosti in jim to omogoča nek minimalni prihodek. Večji del izvajalcev tega pa se, torej, večji del izvajalcev se ukvarja z dejavnostmi, obrtmi, ki so preko prodaje na stojnicah vezane na javne prireditve in tako naprej, ki kot rečeno so z epidemijo odpadle.
Ti ljudje so brez priložnosti za delo in zaslužek, posledično v socialni stiski. Vlada pa doslej izvajalcev osebnega dopolnilnega dela, ni vključila v pakete pomoči, v proti koronskih paketih 1 do 3, niti z morebitnimi nadomestili, niti z oprostitvijo plačevanja vrednotnic, kot rečeno, za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Še ena ključna informacija je, da se tega, te vrste dela, v veliki meri, poslužujejo upokojenke in upokojenci, ki svoje nizke mesečne prihodke z naslova pokojnin, potem, da rečem po domače, »štukajo«, da lahko sploh pridejo skozi mesec.
Zato, postavljam dve vprašanji – na kakšen način bodo v prihodnjih proti koronskih ukrepih, pomoči deležni izvajalci osebnega dopolnilnega dela in kakšna je sploh vladna strategija / znak za konec razprave/ in časovnica, za zagon sejemskega področja, predvsem v delu, ki bo vključeval izvajalke in izvajalce osebnega dopolnilnega dela, da jih ne bo politika zopet pustila na cedilu?
Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Besedo dajem najprej ministru Zdravku Počivalšku.
Izvolite.

ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovani poslanec, gospod Primož Siter, predsedujoči, poslanke, poslanci, kolegica, kolega minister.
Hvala za vprašanje. Ta Vlada je v zadnjih mesecih izvedla veliko. Sprejeli smo veliko ukrepov, ki na tak ali na drugačen način koristijo državljanom in gospodarstvu, predvsem pa varujejo naše zdravje in ohranjajo življenja. Osebno dopolnilno delo je, kot sami navajate, za marsikoga dodaten zaslužek, marsikomu pa je to tudi hobi, s katerim nekaj zasluži. Osebno dopolnilno delo lahko ob priglasitvi preko AJPESA ali na upravni enoti opravljajo posamezniki, ki so brezposelni, zaposleni, dijaki in študentje ali pa upokojenci. Torej že imajo nek primarni status. Ravno zato lahko rečem, da smo pomagali vsem tem navedenim osebam preko ukrepov, ki jih je že sprejela Vlada, različnih oblik pomoči so bili deležni, torej upokojenci o katerih ste govorili, študentje, prejemniki socialnih pomoči, čeprav smo poželi marsikatero kritiko zakaj so tudi oni bili deležni pomoči. Enako sem prepričan, da bodo ukrepi, ki smo jih sprejeli za gospodarstvo, kot so turistični boni oziroma vavčerji, odlogi plačil, ugodnejši krediti in drugi ukrepi, posredno pozitivno vplivali na izvajanje navedenih osebnih dopolnilnih dejavnosti, ki so v teh branžah, tako kot ste rekli v turizmu, zelo aktualni. Sejmi. V zvezi z izvajanjem domačih in mednarodnih sejmom naše ministrstvo ne izdaja posebnih dovoljenj za njihovo organizacijo, res pa je, da smo z odlokom prepovedali ponujanja blaga in storitev potrošnikom, vendar smo z zadnjo sprostitvijo 1. junija sprosili oziroma odprli vse dejavnosti razen področje nočnih lokalov in diskotek. Seveda pa je potrebno upoštevati vse veljavne odloke Vlade, tudi glede zbiranja na javnih mestih, Ministrstva za notranje zadeve. Predvsem pa je potrebno upoštevati in to še vedno velja in v vseh dejavnostih priporočila NIJZ, ki jih sproti obnavljajo na njihovi spletni stani, a žal nimamo čarobne krogle in ne moremo v naprej vedeti kakšna bo prihodnja epidemiološka slika in ali ter kdaj bo prišlo do morebitnega novega vala. Lahko pa vsak izmed nas prispeva tako, da ravnamo odgovorno in preventivno ter tako skrbimo drug za drugega. Kot pa sem seznanjen, so se organizatorji sejmov, kot je na primer celjski sejem, odločali za nadaljevanje aktivnosti za izvedbo sejmov in pozivajo razstavljavce k sodelovanju. Tudi naše ministrstvo bo med njimi.
Hvala.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Besedo dajem še ministru za delo. Izvolite.

JANEZ CIGLER KRALJ: Hvala lepa gospod podpredsednik. Hvala lepa gospod poslanec Siter, kolegice in kolegi!
Najprej naj vam zagotovim, spoštovani poslanec, da smo pri oblikovanju ukrepov iz protikoronskih paketov zagotovili pomoč vsem prebivalcem Slovenije, vsem prebivalcem Slovenije, to pomeni, dvema milijonoma prebivalcev z vrednotnico oziroma bonom za turistične kapacitete v Sloveniji, ki jo je omenil že predhodnik, gospod kolega minister Počivalšek. Tudi sam naj poudarim, da pri osebnem dopolnilnem delu ne gre za oblikovanje osnovnega statusa na podlagi katerega bi določena oseba pridobivala temeljne prihodke za preživljanje, temveč gre za status, ki se lahko združuje z drugimi statusi. Gre namreč za dopolnilno delo. V tem smislu naj omenim ponovno, da v kolikor osebno dopolnilno delo izvajajo, kot ste sami omenili, v veliki meri upokojenci z nizkimi pokojninami, so bili le ti prejemniki tudi enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence in sicer v višini 300 evrov za prejemnike pokojnin do 500 evrov, za prejemnike pokojnin med 500 in 600 evri v višini 230 evrov in za prejemnike pokojnin med 600 in 700 evri v višini 130 evrov. Osebno dopolnilno delo je sicer v letu 2019 opravljalo povprečno 7 tisoč 500 zavezancev, mesečno, vsi izvajalci pa so v letu 2019 skupno dosegli slabih 2,7 milijona evrov prihodkov. Verjamem, da smo s prvi, drugim in tretjim protikoronskim paketom dobro pokrili tudi potrebe oziroma statuse teh, ki so opravljali osebno dopolnilno delo.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod poslanec, imate besedo za dopolnitev vprašanja. Izvolite.

PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa.
Zdaj, ko govorimo o skupini ljudi, ki opravljajo to dopolnilno dejavnost, znotraj tega, razumem da so tukaj ljudje, ki to počnejo za hobi, iz gušta ali pa kakorkoli drugače, ampak tukaj pa imamo ljudi, ki zaradi sicer nizkih prihodkov to opravljajo zato, ker jim nič drugega ne preostane, če hočejo preživeti in teh upokojencev ni veliko in hvaležni so, da imajo vsaj to varianto, čeprav meni osebno se to zdi nedopustno, da mora upokojenec delati za to, da preživi, po tem ko je že 40 let delal, ampak v redu. Ne gre tega obravnavati kot je minister za delo kot ste rekli, da gre za neko poseganje v neki temeljni status. Ne, gre za reševanje položnic od začetka do konca meseca. Sedaj ta domača umetnost obrt je kolapsirala to razumemo in tukaj ne moremo s prstom pokazati na nikogar, izdelki se pač ne prodajajo na stojnica, trpi turistična ponudba, v trgovinah se te stvari ne prodajajo. Stvar je najbolj kritična ravno za te ljudi, ki imajo pokojnino kakršno imajo in s svojim dopolnilnim delom to flikajo. Ponovil bom vprašanje. Kakšni so zgledi za te siromašne, če rečem tako branjevke in druge upokojence, upokojenke, ki se morajo še vedno preživljati z dopolnilnim delom. Da jih epidemija ne pahne še v hujšo revščino ob morebitnem drugem valu pred zimo in v mrazu, da rečem ravno v času pred novim letom in božičem, ko bi lahko malo bolj zadihali s tem svojim delom, dobili kakšno priložnost. Kakšne so možnosti za njih, da se jim te vrednotnice odpišejo in da se jim nameni neka dodatna pomoč?

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod minister Zdravko Počivalšek, izvolite.

ZDRAVKO POČIVALŠEK: Hvala.
Z mojega vzornega kota moram povedati po analizi vseh teh, ki se ukvarjajo z to dejavnostjo niso vsi enako prizadeti tako kot v ostalem delu gospodarstva ne. Se pravi v prvi skupini, kjer je obveznost nakupa vrednotnic za naročnike storitev in kjer se dela ne smejo opravljati za pravno osebo govorimo o pomoči gospodinjstvu, čiščenju stanovanj, stanovanjske sobe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin, kmetijska dela lahko pridemo do šolskih je že težje so na neki način ostala tudi v času korona krize.
Druga zadeva so pa, potem tisti, ki so delali za pravne osebe, ker pravna oseba dolžna poskrbeti za vrednotnico tam je pa spet odvisno od same panoge. Strinjam se z vam, da so vsi tisti, ki so navezani na turizem bili v popolnem zastoju se pravi že pred nastopom epidemije, med njo in še sedaj, ko smo to zadevo sprostili se bo to šele z zagonom turizma na neki način spravilo na ene boljše stare obrate in tukaj so vsi ti posredni ukrepi glih tako koristni za to panogo v gospodarstvu. Jaz verjamem, da bomo, če bo prišlo do kakšne take druge faze kot ste govorili o njej morali dodatno poskrbeti tudi za to vrsto ljudi sicer pa upamo in verjamemo, da se bo z revitalizacijo gospodarstva ta zadeva na neki način nazaj normalizirala seveda pa tudi tukaj niso vsi enako prizadeti se strinjam z vami.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Še gospod minister za delo, Janez Cigler Kralj.

JANEZ CIGLER KRALJ: Hvala lepa.
Namen Vlade je bil zagotoviti dodaten vir dohodka vsem katerih eksistenca je bila, zaradi krize ogrožena, ker si niso mogli sami zagotavljati ali jim ne bi mogel biti zagotovljen neki osnovni dohodek, ki ga sicer dobivajo in iz naslova katerega se preživljajo. Če se osredotočim na recimo upokojenko ali upokojenca, ki preko osebnega dopolnilnega izdelujeta izdelke domače umetnostne obrti, ker ste to izpostavili lahko rečem, da je v kolikor recimo, da je ta konkretna upokojenka prejemnica pokojnine recimo 450 evrov je v času korona krize prejela 300 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence in še 200 evrov vrednotnice oziroma bona za turizem v Sloveniji. To pomeni 500 evrov dodatne pomoči, kar pa je že praktično ena pokojnina. Tako, da mislim, da smo primerno odgovorili vsekakor pa imamo to skupino ljudi v mislih.

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.
Gospod poslanec imate besedo za postopkovni predlog. Izvolite.

PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa za besedo. Spoštovana ministra, stvar je v bistvu zelo enostavna. Vlada bi tem ljudem lahko, tem ljudem, ki itak imajo pokojnine pa flikajo svoj mesečni dohodek zraven bi enostavno lahko odpisala plačilo teh vrednotnic po zgledu odpisa prispevkov espejem. Ampak žal, vlade sedaj že tradicionalno v Slovenijo pozabljajo na upokojence. Bolj ko so ranljivi, manj rešitev ponuja politika. Upokojenci so res v najbolj nezavidljivi situaciji glede na to, da so tisti, ki so prispevali 40 let, gradili vse v čemer lahko cela družba uživa, sedaj pa v penziji morajo delati, da preživijo. Zato se marsikdo od njih oprime tega instituta dopolnilne dejavnosti, da vsaj malo ublaži to svojo socialno stisko, ampak zato je treba in izkušenj, je treba dela, prodaje, stojnic, prenašati mraz in tako naprej, kar seveda ni fer, še posebej za človeka, ki bi lahko enostavno užival v miru v penziji. Če ta vlada nima strategije za odpravo revščine med upokojenci ji vsaj ne bi bilo treba le-te med njimi poglabljati, še najmanj pri tistih, ki so sprejeli to, da rečem, kruto resničnost in se sami angažirali v iskanju rešitev. To je nedostojno. Rešitve so. Rešitev sem predlagal. Recimo če ima država denar za reševanje bank, če ima država denar za opremljanje pritoprotestniške vojske ali pa za prelete letal, ni vrag, da ne bi imela denarja tudi za upokojence, še posebej za tiste, ki se poleg tega, da prejemajo penzijo, prejemajo tako nizko penzijo, da se morajo preživljati z nekim dopolnilnim delom. To ni fer. Zato pozivam na tej točki Vlado, predstavnike vlade, da v naslednjem, če ne drugače v naslednjem protikoronskem paketu odpravite stiske teh ljudi na tak način, teh upokojencev delavcev, da rečem, in da zagotovite pogoje za njihovo preživetje. Državni zbor pa pozivam, da na naslednji seji na to temo opravi razpravo. Hvala lepa.

 


foto: Matija Sušnik / DZ

Dodaj odgovor