zasavje

starka hr 2

Vse je stvar politične odločitve. Družba o sebi pove največ skozi način, kako skrbi za najšibkejše. Za otroke, revne, bolne