elderly pic

Prvega oktobra obeležujemo dan starejših. Starejše, ki so ustvarili blaginjo te družbe, tako pokojninski sistem kot socialna država puščata na